IMD-mätning

Med IMD-mätning, även kallad gemensamhetsel kan bostadsrätter och deras bostadsrättsägare sänka sina elkostnader. Lite kortfattat innebär det att alla individuella elabonnemang slås ihop till ett gemensamt. Debiteringen för varje lägenhet sker sedan med hjälp av statistikmätare. Redan där har bostadsrättsägarna sänkt sina kostnader då flera mindre individuella elabonnemang oftast totalt är dyrare än ett gemensamt större. Besparingen blir generellt sett större desto fler lägenheter det finns i föreningen.

IMD-mätning ger fler fördelar i form av att det kan bli lönsamt för de boende att sätta upp en solcellsanläggning på fastigheten. Istället för att solcellernas elproduktion enbart används till fastighetsel, så som trappbelysning och hissar, kan den istället användas för att täcka alla lägenheternas elbehov.

Det blir även enklare att sköta ekonomin den dagen det är dags att installera elbilsladdare eftersom förbrukningen på dem direkt kan kopplas till bostadsrättsinnehavarens lägenhetsförbrukning.

Med IMD-mätning skapas förutsättningar för att installera solceller där de boende i föreningen kan använda solenergin för sin egna lägenhet, eller vara med och dela på överskottet vid försäljning av solel.

KSEL får det att fungera

Vi på KSEL har stor vana av att arbeta med fastighetsel, både vid nyproduktion och som i detta fall uppdateringar av ett befintligt system. Via vårt dotterbolag Solviq Sverige AB kan vi stå för hela projektet, från att byta ut gamla elabonnemang mot gemensamhetsel till att montera solceller och elbilsladdare.

Vi kommer gärna ut på plats och informerar samtliga boende och styrelsen om fördelarna med IMD-mätning. Hör av dig redan idag och boka en tid.